Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Genel

Matsu, Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi tescilli markası olup (www.matsuprofessional.com) web sitesi ise Matsu‘nun internet mağazasıdır. İşbu Web Sitesine erişim, işbu Web Sitesinin kullanımı ile işbu Web Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir.
Hizmetleri kullanmakla, Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Bununla beraber hizmetleri kullanmanız tarafımızca gerekli oldukça değiştirilebilecek Hizmet Koşulları ‘nın tamamını kabul etmiş sayılacağınız anlamına gelmektedir. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Web Sitesi üzerinde hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutarız.
Süre fark etmeksizin herhangi bir zamanda ve sebeple Web Sitesi’ne erişilememesi durumunda firmamız mesuliyet kabul etmemektedir. Gerek duyulduğunda takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin Web Sitesi’nin belirli veya tüm bölümlerine erişimi kısıtlayabilir, Web Sitesi’nin hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltebilir, kaldırır veya değiştirebiliriz.

1. Sorumluluklar

1. Firmamız, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.
2. Firmamız, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
3. Kullanıcılar, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
4. Kullanıcılar, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.
5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri firmamızın sorumluluğunda değildir.
6. Web Sitesi’ni kullanmanız veya bu Web Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verileri veya diğer size ait malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan ötürü sorumluluk kabul etmemekteyiz

2. Fikri Mülkiyet Hakları

1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site ’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2. Size sunulan veya söz konusu Web Sitesi’nde görünen hiçbir içeriği dağıtamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamazsınız.

3. Gizli Bilgi

1. Firmamız, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcılar, doğru, eksiksiz bilgi vermek ve kayıt bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcılar, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.matsuprofessional.com web sitesine ait işbu üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar ve üyeler tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nden herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmelerinin mümkün olmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır

7. Web Sitesi

Size dair bilgileri nasıl kullanacağımızı açıklayan gizlilik politikamızı Gizlilik Politikası bölümünde bulabilirsiniz. Bu Web Sitesini kullanmanız, burada yapılan işlemleri onaylamış ve temin ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu garanti etmiş olduğunuz anlamına gelir.
8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmamızın bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği eposta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.