Gizlilik ve Çerez Politikası

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (www.matsuprofessional.com) olarak; üye ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasını esas ve öncelikli olarak kabul etmekteyiz. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırladığımız “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”)” ‘nı bilgilerinize sunmak isteriz. Bunun yanısıra, Koşar Kozmetik çerez politikası da bu Politika ’nın ayrılmaz parçasıdır.

A- Gizlilik Politikası

1. Politika’nın Kapsamı ve Genel Bilgilendirme

Koşar Kozmetik, müşterilerinin, web sitesi üye ve ziyaretçilerinin gizlilik haklarına ve bilgilerinin korunması yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve bu doğrultuda izlediği politikasında aşağıdaki esaslara yer vermektedir.

Politikamızda; 

• Sitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu,

• Bu bilgilerin hangi amaçlar için işlendiği ve işlenme biçimi, 

• Müşterilerimizin bilgilerini nasıl değiştirebileceği, iletişim konusundaki tercihleri ve bunları nasıl değiştirebilecekleri,

• Veri sahibinin hakları vb. konular yer almaktadır. 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi , veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü̈ kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nin birlikte çalıştığı özel- tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü̈ olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi olarak, müşterilerin, markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmesi, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmesi, Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü̈ kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

4. Diğer Düzenlemeler

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kullanılmaktadır. Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri web sitesi içerisinden sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Online Shop ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

B- Çerez Politikası

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (www.matsuprofessional.com) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve tam olarak faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, (www.matsuprofessional.com) (Site) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası Koşar Kozmetik Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanım Nedenleri:

1. www.matsuprofessional.com’a ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak (örn. görüntüleme dili vb.),

2. Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek.

3. www.matsuprofessional.com’u tercihlerinize göre özelleştirmek,

Çerezler üzerinden topladığımız veriler, kimliğinizin belirlenmesi, şahsınıza özel profilleme ve hedefleme yapılması veya web sitemiz haricindeki internet faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır. Çerezler bu Politika ’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Koşar Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

Adres: YAŞAMKENT Mah. 3067 Sok. No:13 MERKEZ, ÇANKAYA, ANKARA

Ofis: +90 312 235 80 70 
Müşteri Hizmetleri: +90 531 949 87 91